CİHAD


CİHAD
(Cehd. den) Düşman ile muharebe. İlim ve imanla, sözle, fiile, mal ve canla bütün kuvvetini sarf etmek. Allah (C.C.) yolunda muharebe. Din için çalışmak. Erkân-ı imâniye ve esasât-ı diniyeyi muhafaza ve imânı takviye için cehd ve gayret etmek. Şeriat-ı Garrâ'nın ahkâmını muhafaza, Kelimetullah'ı i'lâ, küfr-ü mutlakın ve küffarın (süfyan ve deccalın) fitnelerini def ile hâkimiyet-i Hakkı te'min eylemek. (Bu mücahede, zamanımızda kılıçla değildir. Kılıçla olan cihad, din hükümlerinin câri olduğu dar-ı İslâmı

Yeni Lügat Türkçe Sözlük . 2009.

Look at other dictionaries:

  • cihâd — (A.) [ دﺎﻬﺝ ] din uğrunda savaş. ♦ cihâd etmek din uğrunda savaşmak …   Osmanli Türkçesİ sözlüğü

  • cihad — ə. 1) döyüş, vuruş, müharibə; 2) din uğrunda müharibə; din yolunda çalışma …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • cihad — is. <ər.> Din uğrunda müharibə, din yolunda vuruşma …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • CİHAD-I ASGAR — Küçük savaş. İslâm müdâfaası için silahla savaşma …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • CİHAD-I EKBER — Nefis ile mücadele …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • CİHAD-I MANEVÎ — İlim, fikir, istiğfar gibi manevi unsurlarla din düşmanlarına karşı koymak …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • DÂR-ÜL CİHAD — İslâm sınırlarının haricindeki ülkeler …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • MÜCAHİD — Cihad eden. Çalışan. Din için çalışan. Düşmanlara karşı koyan. Çarpışan. * Fık: Allah (C.C.) yolunda gönüllü olarak cihada iştirak etmek istediği halde nefakadan, silâh ve saireden mahrum olan gazi demektir. Âyet meâli: Bizim uğrumuzda mücahede… …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • Galatasaray Café Crown past rosters — Galatasaray1992 93 Allan Gray, Burçin Badem, Cosby Coles, David Butler, Fatih Kol, Hakan Yörükoğlu, Kemal Tunçeri, Larry McCloud, Lütfü Arıboğan, Mert Uyguç, Murat Dak, Murat Oktay, Ozan Korkut, Şafak Telli, Samer Şenbayrak, Selim Demir, Serdar… …   Wikipedia

  • Lİ-AYNİHÎ — Kendisi ile bir. Aynı ile. * Allah tarafından emrolunan bir şeydeki güzellik, ya li aynihi bir hüsündür veya li gayrihi bir hüsündür. Ya kendi zatındaki bir güzellikten dolayı hasendir veya başkasında sabit bir güzellikten dolayı bir hasendir.… …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük